Cardiff and Vale College

Cardiff and Vale College

@CAVC

Followers7.7K
Following1.1K

Inspirational. Inclusive. Influential. Ysbrydoledig. Cynhwysol. Dylanwadol.

Cardiff and Vale of Glamorgan
Joined on March 24, 2011
Statistics

We looked inside some of the tweets by @CAVC and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
10 hours
Average replies
0
Average retweets
4
Average likes
8
Tweets with photos
75 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
0 / 100
Gwych cael croesawu Claire Roberts o @ColegauCymru ac Andries Pretorius o @theWRPA i’r Coleg a rhoddodd y ddau flas o iaith a diwylliant Siapan i Academi @CAVC_CCS_Rugby er mwyn paratoi ar gyfer Twrnamaint Ieuenctid Sanix 2019 yn Byd yn Siapan #SANIX2019 🗣️🇯🇵
4

Gwych cael croesawu Claire Roberts o @ColegauCymru ac Andries Pretorius o @theWRPA i’r Coleg a rhoddodd y ddau flas o iaith a diwylliant Siapan i Academi @CAVC_CCS_Rugby er mwyn paratoi ar gyfer Twrnamaint Ieuenctid Sanix 2019 yn Byd yn Siapan #SANIX2019 🗣️🇯🇵

Great to welcome Claire Roberts of @ColegauCymru and Andries Pretorius of @theWRPA to the College who both gave the @CAVC_CCS_Rugby Academy a taste of Japanese language and culture in readiness for the 2019 Sanix World Youth Tournament in Japan  #SANIX2019 🗣️🇯🇵
4

Great to welcome Claire Roberts of @ColegauCymru and Andries Pretorius of @theWRPA to the College who both gave the @CAVC_CCS_Rugby Academy a taste of Japanese language and culture in readiness for the 2019 Sanix World Youth Tournament in Japan #SANIX2019 🗣️🇯🇵

NEWS: CAVC and Cardiff Council bring sport to the Butetown community at Canal Park.

http://www.cavc.ac.uk/en/about-us/news/cavc-and-cardiff-council-bring-sport-butetown-community-canal-park/ …

NEWYDDION: CAVC a Chyngor Caerdydd yn dod â chwaraeon i gymuned Butetown ym Mharc y Gamlas.

http://www.cavc.ac.uk/cy/amdanom-ni/newyddion/cavc-chyngor-caerdydd-yn-dod-chwaraeon-i-gymuned-butetown-ym-mharc-y-gamlas/ …

NEWS: CAVC and Cardiff Council bring sport to the Butetown community at Canal Park. http://www.cavc.ac.uk/en/about-us/news/cavc-and-cardiff-council-bring-sport-butetown-community-canal-park/ … NEWYDDION: CAVC a Chyngor Caerdydd yn dod â chwaraeon i gymuned Butetown ym Mharc y Gamlas. http://www.cavc.ac.uk/cy/amdanom-ni/newyddion/cavc-chyngor-caerdydd-yn-dod-chwaraeon-i-gymuned-butetown-ym-mharc-y-gamlas/ …

NEWS: Cardiff and Vale College’s Rugby Academy team is jetting out to Japan to represent Wales at a prestigious international rugby tournament. 🏉✈️🇯🇵

http://bit.ly/2DhHZaU 
4

NEWS: Cardiff and Vale College’s Rugby Academy team is jetting out to Japan to represent Wales at a prestigious international rugby tournament. 🏉✈️🇯🇵 http://bit.ly/2DhHZaU 

NEWYDDION: Mae tîm Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn teithio i Japan i gynrychioli Cymru mewn twrnamaint rygbi rhyngwladol mawr. 🏉✈️🇯🇵

http://bit.ly/2XglhHI 
4

NEWYDDION: Mae tîm Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn teithio i Japan i gynrychioli Cymru mewn twrnamaint rygbi rhyngwladol mawr. 🏉✈️🇯🇵 http://bit.ly/2XglhHI 

Start your journey within the creative industries with one of our university level qualifications.

Great facilities. Industry experience. Expert tuition.

Join us.

http://bit.ly/2jAMfu9 
4

Start your journey within the creative industries with one of our university level qualifications. Great facilities. Industry experience. Expert tuition. Join us. http://bit.ly/2jAMfu9 

Dechreuwch eich taith o fewn y diwydiannau creadigol gydag un o’n cymwysterau lefel prifysgol.

Cyfleusterau gwych. Profiad o’r diwydiant. Iwtora arbenigol.

Ymunwch â ni.

http://bit.ly/2jAMfu9 
4

Dechreuwch eich taith o fewn y diwydiannau creadigol gydag un o’n cymwysterau lefel prifysgol. Cyfleusterau gwych. Profiad o’r diwydiant. Iwtora arbenigol. Ymunwch â ni. http://bit.ly/2jAMfu9 

Edrychwch yn eich mewnflwch! 📨👀 Os ydych wedi cael cyfweliad gyda CAVC, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich negeseuon e-bost hyd yn oed eich ffolder sothach! Rydym newydd anfon swp arall o gynigion a gallech fod wedi derbyn un ar gyfer cwrs sy’n dechrau ym mis Medi.

0
0
1

You've got mail. 📨👀 If you've had an interview at CAVC recently, be sure to check your emails, even your spam folder! We have just sent out a fresh batch of offers and you could have received one for a course starting this September.

0
10
14
Our range of creative foundation degrees give you the opportunity to gain vital industry experience, just like our Graphic Communications FD Student, Jasmin.

Learn more about our higher education courses here: http://bit.ly/2jAMfu9 

Our range of creative foundation degrees give you the opportunity to gain vital industry experience, just like our Graphic Communications FD Student, Jasmin. Learn more about our higher education courses here: http://bit.ly/2jAMfu9 

Mae ein hamrywiaeth o raddau sylfaen yn rhoi’r cyfle i chi ennill profiad hanfodol o'r diwydiant, yn union fel ein Myfyriwr Gradd Sylfaen Cyfathrebu Graffig, Jasmine.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau addysg uwch yma: http://bit.ly/2jAMfu9 

Mae ein hamrywiaeth o raddau sylfaen yn rhoi’r cyfle i chi ennill profiad hanfodol o'r diwydiant, yn union fel ein Myfyriwr Gradd Sylfaen Cyfathrebu Graffig, Jasmine. Dysgwch fwy am ein cyrsiau addysg uwch yma: http://bit.ly/2jAMfu9 

Quoted @VQDayWales

Breaking down barriers for women in STEM http://bit.ly/NiaVQ  @CAVC #VQAwards

Breaking down barriers for women in STEM http://bit.ly/NiaVQ  @CAVC #VQAwards

We're so proud of Nia, a fantastic student and a real inspiration. 👏👷‍♀️🏆

Rydym yn falch o gael cyhoeddi y bydd Grŵp Celfyddydau Perfformio CCAF yn perfformio DISCO INFERNO a bod croeso i bawb ddod! Bydd tri pherfformiad, ar 23, 24 a 25 Mai. I archebu tocynnau, cliciwch yma - https://www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=cardiff%20and%20vale%20college …

Rydym yn falch o gael cyhoeddi y bydd Grŵp Celfyddydau Perfformio CCAF yn perfformio DISCO INFERNO a bod croeso i bawb ddod! Bydd tri pherfformiad, ar 23, 24 a 25 Mai. I archebu tocynnau, cliciwch yma - https://www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=cardiff%20and%20vale%20college …

We are proud to announce that the CAVC Performing Arts Group will be performing DISCO INFERNO and everyone is welcome! There will be three performances on 23rd, 24th, and 25th May. To book your tickets please click here - https://www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=cardiff%20and%20vale%20college …

We are proud to announce that the CAVC Performing Arts Group will be performing DISCO INFERNO and everyone is welcome! There will be three performances on 23rd, 24th, and 25th May. To book your tickets please click here - https://www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=cardiff%20and%20vale%20college …

Our phone lines are currently down. We hope to have this back up and running soon. Apologies for the inconvenience. You can contact us on info@cavc.ac.uk

1
1
2

Nid yw'n llinellau ffôn a'n yn weithredol ar hyn o bryd. Ein gobaith yw y bydd y materion hyn wedi eu datrys cyn hir. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra. Gallwch gysylltu â ni ar info@cavc.ac.uk

0
0
0
Cawsom ddiwrnod gwych yn Ffair @UCAS heddiw – os na lwyddoch i’n gweld gallwch archebu eich prosbectws addysg uwch eich hunan yma https://cavc.ldm.direct 
4

Cawsom ddiwrnod gwych yn Ffair @UCAS heddiw – os na lwyddoch i’n gweld gallwch archebu eich prosbectws addysg uwch eich hunan yma https://cavc.ldm.direct 

We’ve had a fantastic day at the @UCAS Fayre today – if you missed us you can order your own bespoke higher education prospectus here https://cavc.ldm.direct 
4

We’ve had a fantastic day at the @UCAS Fayre today – if you missed us you can order your own bespoke higher education prospectus here https://cavc.ldm.direct 

Braf cael ymweliad gan @StJuliansSchool yn ein stondin heddiw yn y Ffair @UCAS. Mae rhagor o wybodaeth am ein Cyrsiau Addysg Uwch ar gael yn http://www.cavc.ac.uk/cy/addysg-uwch/cyrsiau-au/ …

Braf cael ymweliad gan @StJuliansSchool yn ein stondin heddiw yn y Ffair @UCAS. Mae rhagor o wybodaeth am ein Cyrsiau Addysg Uwch ar gael yn http://www.cavc.ac.uk/cy/addysg-uwch/cyrsiau-au/ …

Great to have a visit from @StJuliansSchool at our stand today at the @UCAS Fayre. More information about our Higher Education Courses can be found at http://www.cavc.ac.uk/highereducation 

Great to have a visit from @StJuliansSchool at our stand today at the @UCAS Fayre. More information about our Higher Education Courses can be found at http://www.cavc.ac.uk/highereducation 

Next Page