Tijdens debat over Toegankelijkheid hoger onderwijs wordt eindelijk (door D66) toegegeven dat de renteverhoging op het leenstelsel uit de koker van CDA en Christenunie komt

3
14
21

Replies