Siyasetname

Siyasetname

@Kadimsiyaset

Followers44.3K
Following34

Hüküm sahiplerinin izleyeceği yol... Siyasetname... #siyaset #liderlik #strateji #hikmet #bilgelik #yönetimbilimi

Joined on October 01, 2017

Statistics

We looked inside some of the tweets by @Kadimsiyaset and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
5 days
Average replies
3
Average retweets
127
Average likes
487
Tweets with photos
71 / 100
Tweets with videos
10 / 100
Tweets with links
0 / 100

Last Seen Profiles

@rahafmalghamdi@rahafmalghamdi
@Emansweid99@Emansweid99
@ORE_MAKKENYU@ORE_MAKKENYU
@jackielukas@jackielukas
@LetranOfficial@LetranOfficial
@6s6k6a@6s6k6a
@bibakbakalimm@bibakbakalimm
@phitagoras@phitagoras
@Binsalhoon@Binsalhoon
@42195pace@42195pace
@VellJoseph@VellJoseph
@BeshKd@BeshKd
@__Gomchan_@__Gomchan_
@KyleAcad@KyleAcad
@YMI_online@YMI_online
@nct___Ocome@nct___Ocome
•İskender,hiçbir kusuru konusunda onu uyarmayan bir vezirine“Sana ihtiyacım yok.”dedi. Vezir:“Neden hükümdarım?”

İskender:“Çünkü ben bir beşerim. Sen bu kadar süre zarfında benim tek bir hatama bile rastlamadıysan cahilsin demektir, örtbas ettiysen o zaman da hainsin demektir.”

•İskender,hiçbir kusuru konusunda onu uyarmayan bir vezirine“Sana ihtiyacım yok.”dedi. Vezir:“Neden hükümdarım?” İskender:“Çünkü ben bir beşerim. Sen bu kadar süre zarfında benim tek bir hatama bile rastlamadıysan cahilsin demektir, örtbas ettiysen o zaman da hainsin demektir.”

12
899
3K
"...Eski Yunan'da da yazı yazmak için deri kullanılmaktaydı. Bîrûnî'nin naklettiğine göre Sokrat kitap yazmayı niçin terkettiği sorulunca "Yaşayanların kalplerindeki ilmi, ölü koyunların derilerine nakledemem" diyerekderi kullanımına karşı çıkmıştır."

#kadimsahaf

"...Eski Yunan'da da yazı yazmak için deri kullanılmaktaydı. Bîrûnî'nin naklettiğine göre Sokrat kitap yazmayı niçin terkettiği sorulunca "Yaşayanların kalplerindeki ilmi, ölü koyunların derilerine nakledemem" diyerekderi kullanımına karşı çıkmıştır." #kadimsahaf

0
10
72

Bir hükümdarın ihsânı kalbinin meyletmesine, cezalandırması ise kalbinin hoşnutsuzluğuna göre ise bu, yönetiminin gerilediğinin alametidir. İhsan ve cezası aklın, hukukun ve uzunca bir sınamanın gerektirdiği şekilde oluyorsa bu, yönetiminin ilerlediğinin alametidir. Eflâtun

0
26
150
Ders kitabı olarak"Mantık"kitabı da yazan Hasan Âli Yücel, bir gün sahaflarda Nizameddin Aktuç'un dükkânında otururken içeri bir genç girer; " Hasan Âli Yücel'in mantığı var mı?"diye sorar.
 Nizammeddin bey, şu cevabı verir:
-Sorun bakalım.İşte kendisi burada! Mantığı var mıymış?

Ders kitabı olarak"Mantık"kitabı da yazan Hasan Âli Yücel, bir gün sahaflarda Nizameddin Aktuç'un dükkânında otururken içeri bir genç girer; " Hasan Âli Yücel'in mantığı var mı?"diye sorar. Nizammeddin bey, şu cevabı verir: -Sorun bakalım.İşte kendisi burada! Mantığı var mıymış?

1
13
112

▪Çarşı-pazari hırsız ve soygunculardan temizlemek. Nehcü's-Sülûk fî Siyaseti'l-Mülûk Ebü'n-Necîb Şeyzeri

Hükümdarların hayırlısı görünüşte halkın gözlerine heybet, iç dünyalarına ise sevgi aşılayabilendir. Böyle bir haslet ise şu beş şartla kazanılır:
▪Yönetilenlerin ileri gelenlerine değer vermek.
▪Zayıflara merhamet etmek
▪Çaresizlere yardım etmek
▪Zalimlerin zulmünü gidermek.

Hükümdarların hayırlısı görünüşte halkın gözlerine heybet, iç dünyalarına ise sevgi aşılayabilendir. Böyle bir haslet ise şu beş şartla kazanılır: ▪Yönetilenlerin ileri gelenlerine değer vermek. ▪Zayıflara merhamet etmek ▪Çaresizlere yardım etmek ▪Zalimlerin zulmünü gidermek.

1
37
230
Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır.
Hz. Ali (r.a.)

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Hz. Ali (r.a.)

4
220
697
Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır.
Hz. Ali (r.a.)

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Hz. Ali (r.a.)

4
220
697
Yeni kitabımız: Hatîb el-İskâfî'nin kaleme aldığı ve Osmanlı müelliflerinden Abdullah Kudsî'nin tecüme ettiği “Devlet Yönetiminde İstişâre, Tedbir ve Tecrübe” III. Ahmed'e (1703-1730) Sunulan Siyasetnâme.

Yeni kitabımız: Hatîb el-İskâfî'nin kaleme aldığı ve Osmanlı müelliflerinden Abdullah Kudsî'nin tecüme ettiği “Devlet Yönetiminde İstişâre, Tedbir ve Tecrübe” III. Ahmed'e (1703-1730) Sunulan Siyasetnâme.

1
27
175

Adalet herkese eşit muamele demektir. Çünkü insanlar eşit tutulmayınca toplum düzeni sağlanamaz. Ahlâk-ı Alâî - Kınalızade Ali Efendi

4
39
199
"Muhabbet adaletten üstündür. Zira muhabbet tabii birliğe, adalet ise yapma birliğe örnek olur. Birisi normal, öteki ise zorlama iledir. Hem muhabbet birliği gerekli kılar ve ikiliği ortadan kaldırır. Adalet ikilikten sonra olur. Zira adalet insaftır..."

"Muhabbet adaletten üstündür. Zira muhabbet tabii birliğe, adalet ise yapma birliğe örnek olur. Birisi normal, öteki ise zorlama iledir. Hem muhabbet birliği gerekli kılar ve ikiliği ortadan kaldırır. Adalet ikilikten sonra olur. Zira adalet insaftır..."

3
59
267
Kim bir kimseye bir iş verir de halkın içinde o kimseden daha layık birisi bulunursa, işi verme durumunda olan kimse Allah’a, onun Rasul’üne ve bütün mü’minlere hainlik etmiştir.

Hz. Muhammed (SAV)

Kim bir kimseye bir iş verir de halkın içinde o kimseden daha layık birisi bulunursa, işi verme durumunda olan kimse Allah’a, onun Rasul’üne ve bütün mü’minlere hainlik etmiştir. Hz. Muhammed (SAV)

5
179
605

Kenzü'l-Küberâ ve Mehekkü'l-Ulemâ Şeyhoğlu Mustafa

Padişahım! Seni zulme cesaretlendiren ve yaklaştıran, 
Dost değil, can düşmanıdır, ondan sakın.

O hile ve sahtekârlıkla seni aldatır,
En sonunda seni şeytan ile arkadaş yapar.

Gerçekte padişah gönül ehli, kutlu, her bir şeyden haberli ve nazar sahibi, keskin bakışlı olmalıdır.

Padişahım! Seni zulme cesaretlendiren ve yaklaştıran, Dost değil, can düşmanıdır, ondan sakın. O hile ve sahtekârlıkla seni aldatır, En sonunda seni şeytan ile arkadaş yapar. Gerçekte padişah gönül ehli, kutlu, her bir şeyden haberli ve nazar sahibi, keskin bakışlı olmalıdır.

1
27
165
Bir kimsenin durumunu bilmek istersen onu yüksek bir makama tayin et. Kötülüğünü kibrinden, iyiliğini tevazuundan anlarsın.

Hz. Ali (R.A.) 
Makâlât-ı Hikemiyye

Bir kimsenin durumunu bilmek istersen onu yüksek bir makama tayin et. Kötülüğünü kibrinden, iyiliğini tevazuundan anlarsın. Hz. Ali (R.A.) Makâlât-ı Hikemiyye

1
242
967
İslâm siyaset düşüncesi eserleri neşir projesinin dördüncü eseri yayınlandı.
3

İslâm siyaset düşüncesi eserleri neşir projesinin dördüncü eseri yayınlandı.

11
15
127
SAMURAİ DÜŞÜNCESİ

▪Kazanacağını sanırsan kaybettin!
▪Kaybetmekten korkarsan kaybettin!
▪Düşmanın gücüne odaklanırsan kaybettin
▪Düşmanını küçümsersen kaybettin!
▪Kendinden şüphen varsa kaybettin
▪Kibirlenir ve korkarsan kaybettin!

Sadece SAVAŞMAYA odaklan!

@ulvisaran

SAMURAİ DÜŞÜNCESİ ▪Kazanacağını sanırsan kaybettin! ▪Kaybetmekten korkarsan kaybettin! ▪Düşmanın gücüne odaklanırsan kaybettin ▪Düşmanını küçümsersen kaybettin! ▪Kendinden şüphen varsa kaybettin ▪Kibirlenir ve korkarsan kaybettin! Sadece SAVAŞMAYA odaklan! @ulvisaran

0
241
1K
İyi bir kral nedir? 
Kurtların yaklaşmasına izin vermeyen bir çoban köpeği. 
Peki, kötü bir kral nedir? 
Kurdun ta kendisi.

Ütopya - Thomas More

İyi bir kral nedir? Kurtların yaklaşmasına izin vermeyen bir çoban köpeği. Peki, kötü bir kral nedir? Kurdun ta kendisi. Ütopya - Thomas More

0
55
400
Hasta değiliz, yatağından taşan bir nehre benziyoruz, yapmamız gereken nehrin dağılmış kollarını tekrar yatağında toplamaktır, bizi zinde tutacak yegâne kuvvet İslamiyet’tir

#AbdülhamidHan

Hasta değiliz, yatağından taşan bir nehre benziyoruz, yapmamız gereken nehrin dağılmış kollarını tekrar yatağında toplamaktır, bizi zinde tutacak yegâne kuvvet İslamiyet’tir #AbdülhamidHan

2
99
448
Altı tip vardır ki üzüntü onlardan hiç ayrılmaz:
* Kıskana
* Kin güden
* Yeni yetme zengin olan
* Fakirlik korkusu çeken zengin
* Gücünün yetmeyeceği bir rütbeyi talep eden
* Edep ehlinden olmadığı hâlde onlarla oturup kalkan

Sokrates

Altı tip vardır ki üzüntü onlardan hiç ayrılmaz: * Kıskana * Kin güden * Yeni yetme zengin olan * Fakirlik korkusu çeken zengin * Gücünün yetmeyeceği bir rütbeyi talep eden * Edep ehlinden olmadığı hâlde onlarla oturup kalkan Sokrates

3
167
704
"Halk yöneticisinin dini üzeredir"
İnsanlar, başlarındaki hükümdarın temel doktrini ve inancı neyse ona meylederler. Onun görüşlerini referans olarak görürler. Onu taklit etmeye özen gösterirler.

Ebû Mansur es-Seâlibî - Âdâbu'l-Mulûk

"Halk yöneticisinin dini üzeredir" İnsanlar, başlarındaki hükümdarın temel doktrini ve inancı neyse ona meylederler. Onun görüşlerini referans olarak görürler. Onu taklit etmeye özen gösterirler. Ebû Mansur es-Seâlibî - Âdâbu'l-Mulûk

2
69
340
Next Page