#உழைப்பாளர் #தினத்தை #முன்னிட்டு #தூத்துக்குடியில மாண்புமிகு #கழக #தலைவர் அண்ணன் #தளபதியார் #தலைமையில் #பேரணி..உடன் அக்கா #கனிமொழி, மாவட்ட கழக செயலாளர் அண்ணன் #KN_நேரு மற்றும் கழக தோழர்கள்....⚫🔴🙏🌅

#InternationalWorkersDay ❤

#DMKThalaivarstalin 
#FutureCMofTN 🔥🔥

#உழைப்பாளர் #தினத்தை #முன்னிட்டு #தூத்துக்குடியில மாண்புமிகு #கழக #தலைவர் அண்ணன் #தளபதியார் #தலைமையில் #பேரணி..உடன் அக்கா #கனிமொழி, மாவட்ட கழக செயலாளர் அண்ணன் #KN_நேரு மற்றும் கழக தோழர்கள்....⚫🔴🙏🌅 #InternationalWorkersDay#DMKThalaivarstalin #FutureCMofTN 🔥🔥

Likes
  • KarthiDMK7