#திருவாரூர் #செல்லும் மாண்புமிகு #கழகத் #தலைவர் @mkstalin அவர்களை #தென்னக #ரயில்வே #மஸ்தூர் #யூனியன் #பொதுச்செயலாளர் 
#என்_கண்ணையா அவர்கள் #சால்வை #அணிவித்து #வழியனுப்பியபோது..⚫🔴🙏🌅

#DMKThalaivarstalin 
#PeopleCM 🔥🔥
@Anbil_Mahesh @ptrmadurai @Karthikmohandmk @Madhu7777

#திருவாரூர் #செல்லும் மாண்புமிகு #கழகத் #தலைவர் @mkstalin அவர்களை #தென்னக #ரயில்வே #மஸ்தூர் #யூனியன் #பொதுச்செயலாளர் #என்_கண்ணையா அவர்கள் #சால்வை #அணிவித்து #வழியனுப்பியபோது..⚫🔴🙏🌅 #DMKThalaivarstalin #PeopleCM 🔥🔥 @Anbil_Mahesh @ptrmadurai @Karthikmohandmk @Madhu7777

Likes
  • Jeyaseelanp1
  • a3WZI9wk18NfFso
  • GoodfriendsSiva
  • Suresh40203242
  • antokuees
  • vinothmural