"Książka przedstawia starania narodu polskiego, a raczej jego elit, na rzecz odzyskania niepodległości po trzecim rozbiorze. Mówi zarówno o rozmaitych koncepcjach taktyczno-strategicznych, jak i licznych wysiłkach organizacyjno-militarnych podejmowanych w kraju i na emigracji..."

"Książka przedstawia starania narodu polskiego, a raczej jego elit, na rzecz odzyskania niepodległości po trzecim rozbiorze. Mówi zarówno o rozmaitych koncepcjach taktyczno-strategicznych, jak i licznych wysiłkach organizacyjno-militarnych podejmowanych w kraju i na emigracji..."

1
1
4

Replies

 • "Przemyślenia swoje sformułował w traktacie pt. Projekt do konstytucji europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi. Uzasadniał w nim [...] że każdemu narodowi przysługuje [...] prawo [...] do samorządności i zachowania tożsamości".
CC: @JSaryuszWolski
  2

  "Przemyślenia swoje sformułował w traktacie pt. Projekt do konstytucji europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi. Uzasadniał w nim [...] że każdemu narodowi przysługuje [...] prawo [...] do samorządności i zachowania tożsamości". CC: @JSaryuszWolski

  1
  2
  4