Uandaaji wa mazingira wezeshi ya uendeshaji na ukuzaji wa sekta ya asasi za kiraia nchini Tanzania :-
Muundo wa serikali umewekwa stahiki kuweza kusaidia asasi za kiraia, kwa mfano uwepo wa afisa maendeleo ya Jamii Katika ngazi zote za mkoa na wilaya @FCSTZ @KiwangaFrancis

Uandaaji wa mazingira wezeshi ya uendeshaji na ukuzaji wa sekta ya asasi za kiraia nchini Tanzania :- Muundo wa serikali umewekwa stahiki kuweza kusaidia asasi za kiraia, kwa mfano uwepo wa afisa maendeleo ya Jamii Katika ngazi zote za mkoa na wilaya @FCSTZ @KiwangaFrancis