இன்று #திருச்சி #மாவட்டம் #மணப்பாறை #ஒன்றியம் #சீகம்பட்டி #கிராமத்தில் இன்று காலை நடைபெறும் #ஊராட்சி #சபைக்கூட்டத்தில் மாண்புமிகு #கழக #தலைவர் அண்ணன் #தளபதி அவர்கள் ⚫🔴🙏🌅

#DMKThalaivarstalin 
#PeopleCM 🔥🔥

#மக்களிடம்_செல்வோம்
#மக்களிடம்_சொல்வோம
#மக்கள்_மனதை_வெல்வோம்

இன்று #திருச்சி #மாவட்டம் #மணப்பாறை #ஒன்றியம் #சீகம்பட்டி #கிராமத்தில் இன்று காலை நடைபெறும் #ஊராட்சி #சபைக்கூட்டத்தில் மாண்புமிகு #கழக #தலைவர் அண்ணன் #தளபதி அவர்கள் ⚫🔴🙏🌅 #DMKThalaivarstalin #PeopleCM 🔥🔥 #மக்களிடம்_செல்வோம் #மக்களிடம்_சொல்வோம #மக்கள்_மனதை_வெல்வோம்