IDEAS

IDEAS

@ideas_mv

Followers517
Following271

Island Development and Environmental Awareness Society, NGO based in #Maldives to promote sustainable development, conservation and low carbon development.

Maldives
Joined on June 30, 2012

Statistics

We looked inside some of the tweets by @ideas_mv and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
6 hours
Average replies
2
Average retweets
30
Average likes
87
Tweets with photos
60 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
0 / 100

Recommended

Check out our new cool site: http://www.tumgir.com

Last Seen Profiles

@INDO_PIN_BB@INDO_PIN_BB
@OldFort_FRC@OldFort_FRC
@PhenxTv@PhenxTv
@GraydonRadford1@GraydonRadford1
@Danidevia@Danidevia
@fl_robbins@fl_robbins
@y_tabi@y_tabi
@gabbyfranciscoo@gabbyfranciscoo
@scoota_hendrix@scoota_hendrix
@rchmndmrtn@rchmndmrtn
@81083e@81083e
@elmuhamudy@elmuhamudy
@Chribuna@Chribuna
@emdssy@emdssy
@yuyun_mayasari@yuyun_mayasari
@debora_hcst@debora_hcst
Today is #InternationalDayOfForests 🌳🌳🌳 #Mangroves form aquatic forests that connect the land and sea. Like terrestrial forests, they are threatened threatened by #deforestation. Learn more http://www.mangrovealliance.org/mangroves 

Today is #InternationalDayOfForests 🌳🌳🌳 #Mangroves form aquatic forests that connect the land and sea. Like terrestrial forests, they are threatened threatened by #deforestation. Learn more http://www.mangrovealliance.org/mangroves 

We are proud to jointly launch the national campaign to reduce single-use plastic bags w/ @EnvGovMv The clothe shopping bags produced by UNICEF will be distributed to all 900 households of F. Nilandhoo, Dh. Rinbudhoo, V. Fulidhoo & Ga. Gemanafushi. (1/2)
3

We are proud to jointly launch the national campaign to reduce single-use plastic bags w/ @EnvGovMv The clothe shopping bags produced by UNICEF will be distributed to all 900 households of F. Nilandhoo, Dh. Rinbudhoo, V. Fulidhoo & Ga. Gemanafushi. (1/2)

I recently met Juman a student volunteer working to ensure that persons with Down Syndrome lead happy and fulfillling lives. 

On World Down Syndrome Day I applaud the work of Juman and many others like him, as we renew our commitment to #LeaveNoOneBehind.  
#WorldDownSyndromeDay

I recently met Juman a student volunteer working to ensure that persons with Down Syndrome lead happy and fulfillling lives. On World Down Syndrome Day I applaud the work of Juman and many others like him, as we renew our commitment to #LeaveNoOneBehind. #WorldDownSyndromeDay

21
469
1K
މާލޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފެނަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އިންސާނުން ބުއިމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ފެނެއް- މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން

މާލޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފެނަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އިންސާނުން ބުއިމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ފެނެއް- މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން

Tap water consumption encouraged to reduce use of plastic bottles - @EnvGovMv @MoH_mv @EPAMaldives @HPA_MV

1
2
5

Replying to @am_ebraham @ali20waheed @ideas_mv

Thiya resort rayithun hihssavegen, raithunge faidhaa ah rayithun hingaa echeka hahdhavaa loan nangavaigen rayitun fahtavan veenuntho! Bodethi indiv mahujanuna govt edheny billion rf sovereign guarantee. Rayithunah ves dhehvaane! @ideas_mv @iameeru @anuahsa @ibusolih #Kelaa

0
3
4
IDEAS
6 days ago

Quoted @havalimv

It’s the last day of the @havalimv exhibition... a platform created by @HomeMinistrymv to bring all NGOs together at one place for networking.. do not miss your chance to explore and connect with your favorite NGO.. visit #Havali2019 at Dharubaaruge..

It’s the last day of the @havalimv exhibition... a platform created by @HomeMinistrymv to bring all NGOs together at one place for networking.. do not miss your chance to explore and connect with your favorite NGO.. visit #Havali2019 at Dharubaaruge..

Thanks @HomeMinistrymv @MinYouthSports for organizing @havalimv . #Havali2019 #Havali #NGO

IDEAS
6 days ago

Quoted @MAPD_New

Alhamdulillah. A Gold for Maldives. Sifuna Ibrahim Won a gold for 100M 🌏🌎 Special Olympics Abu Dhabi 2019 🇲🇻. Mariyam Noora finished at 5th Place 100M 👏👏👏👏💖❤️ Congratulations Team Maldives 🔥♥️

Congrats @MAPD_New for making Maldives proud :)

0
0
1
His excellency Honorable President Ibrahim Solih paid a visit to our stall today. We are honored to have got the opportunity to meet the president at our stall.Thank you President Ibrahim Solih for visiting our stall and taking part in the health screening. 
@presidencymv
#Havali
3

His excellency Honorable President Ibrahim Solih paid a visit to our stall today. We are honored to have got the opportunity to meet the president at our stall.Thank you President Ibrahim Solih for visiting our stall and taking part in the health screening. @presidencymv #Havali

Thank you HEP @ibusolih for visiting #Havali2019. The time & dedication you put into the event shows the government's commitment in empowering and developing the civil society.
4

Thank you HEP @ibusolih for visiting #Havali2019. The time & dedication you put into the event shows the government's commitment in empowering and developing the civil society.

#ThaareekheeFotoa 
މިޔަށް މިރަށު މީހުން ކިޔަނީ "ތެލަމަ". އަހަރެމެން އައްޑޫ މީހުންގެ ބަހުން ކިޔަނީ "ކާއު". މިއީ ކާށި ތެޔޮ ހާނާ އިރު މައްޗަށް އަރާ ތެޔޮކުނޑި. މިޔަކީ ހަކުރާ އެއްކޮށްގެން ކާން މީރު އެއްޗެއް. އަދި އަލަށް ކާލަން މި ލިބުނީ.
ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ - 17 މާރިޗު 2019

#ThaareekheeFotoa މިޔަށް މިރަށު މީހުން ކިޔަނީ "ތެލަމަ". އަހަރެމެން އައްޑޫ މީހުންގެ ބަހުން ކިޔަނީ "ކާއު". މިއީ ކާށި ތެޔޮ ހާނާ އިރު މައްޗަށް އަރާ ތެޔޮކުނޑި. މިޔަކީ ހަކުރާ އެއްކޮށްގެން ކާން މީރު އެއްޗެއް. އަދި އަލަށް ކާލަން މި ލިބުނީ. ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ - 17 މާރިޗު 2019

Our president @ibusolih is very curious to explore #poleandline #fishing. 
Wouldn’t it be great to have our president @ibusolih with @dhimasverin for #onebyone #tuna #fishing trip and catch #tuna? 
On behalf of all the NGOs, Thank you for visiting NGO fair. 🎣🎣🎣👏👏
#Havali2019

Our president @ibusolih is very curious to explore #poleandline #fishing. Wouldn’t it be great to have our president @ibusolih with @dhimasverin for #onebyone #tuna #fishing trip and catch #tuna? On behalf of all the NGOs, Thank you for visiting NGO fair. 🎣🎣🎣👏👏 #Havali2019

IDEAS
7 days ago
Thanks president of Maldives Hon. @ibusolih for visiting our stall @havalimv.

#Havali2019 #Havali #NGOExpo

Thanks president of Maldives Hon. @ibusolih for visiting our stall @havalimv. #Havali2019 #Havali #NGOExpo

IDEAS
8 days ago

Quoted @p3st

Finally found ideas stall and Kandoo. It was delicious.

Finally found ideas stall and Kandoo. It was delicious.

Thanks for visiting our stall :)

IDEAS
8 days ago

Quoted @p3st

Next, I need to visit Kelaa. 😊

Please do #VisitKelaa

0
1
4
IDEAS
8 days ago
Thanks @MoosaWaseem  for visiting our stall at @havalimv .
Hope you enjoyed kandoo and kandoo products.

#Havali2019 #Havali #Mangroves #wetlands

Thanks @MoosaWaseem for visiting our stall at @havalimv . Hope you enjoyed kandoo and kandoo products. #Havali2019 #Havali #Mangroves #wetlands

IDEAS
8 days ago
Thanks @AleeVoice for visiting our stall @havalimv and trying kandoo products. We hope you enjoyed kandoo.

#Mangroves #wetlands #conservation #resilience

Thanks @AleeVoice for visiting our stall @havalimv and trying kandoo products. We hope you enjoyed kandoo. #Mangroves #wetlands #conservation #resilience

IDEAS
8 days ago
A mangrove snake( Kandoo harufa) weaved using coconut fonds.

Do drop by our stall @havalimv to check out authentic local art abd craft.

#Havali2019 #NGOExpo

A mangrove snake( Kandoo harufa) weaved using coconut fonds. Do drop by our stall @havalimv to check out authentic local art abd craft. #Havali2019 #NGOExpo

IDEAS
9 days ago

Quoted @dhimasverin

We are participating in #HAVALI fair. Join us to get more information on our work and get to meet other NGOs in the fair. @havalimv @HomeMinistrymv @MinYouthSports

We are participating in #HAVALI fair. Join us to get more information on our work and get to meet other NGOs in the fair. @havalimv @HomeMinistrymv @MinYouthSports

Drop by and learn about pole & line fisheries in Maldives.

IDEAS
9 days ago

Quoted @ISiaau

Fanvathu dhooni viyan dhaskohdhinun at @ideas_mv stall at NGO Expo Dharubaaruge. There is more... drop by to experience more

Fanvathu dhooni viyan dhaskohdhinun at @ideas_mv stall at NGO Expo Dharubaaruge. There is more... drop by to experience more

Visit our stall at @havalimv to learn local art and craft. #Havali2019 #Havali

Next Page