हेलो सरकार (गृह)

सार्वजनिक सेवा सँग सम्बन्धित कुनै उजुरी/गुनासो भएमा Twitter मार्फत समेत गर्नुहुन आह्वान गर्दछौं । हेलो सरकार युनिट गृह मन्त्रालय

Kathmandu, Nepal
Joined on November 08, 2016

Statistics

We looked inside some of the tweets by @mohaplanning and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
a month
Average replies
14
Average retweets
52
Average likes
248
Tweets with photos
67 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
0 / 100

Last Seen Profiles

@egreggious@egreggious
@amxabimer@amxabimer
@hpc_po7@hpc_po7
@parsizz@parsizz
@aguirre1103@aguirre1103
@chaelch@chaelch
@Macaymaz@Macaymaz
@Lathser@Lathser
@lanyapma@lanyapma
@gridcrack@gridcrack
@mxnhmxg@mxnhmxg
@361degres@361degres
@Leshap@Leshap
@MySpecialWord@MySpecialWord
@_0vllr@_0vllr
@npaba@npaba
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू बाट जून ५ मा शुभारम्भ भएको एक नेपाली एक फलफुल विरुवा राेप्ने अभियान जारि  छ । रोल्पा जिल्लाबाट मात्र यो  अभियानमा १ लाख ९३ हजार ९४५ फलफुलका विरुवा रोपिएका जानकारि प्राप्त भएको छ । अभियानलार्इ निरन्तरता र सबैको साथको अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू बाट जून ५ मा शुभारम्भ भएको एक नेपाली एक फलफुल विरुवा राेप्ने अभियान जारि छ । रोल्पा जिल्लाबाट मात्र यो अभियानमा १ लाख ९३ हजार ९४५ फलफुलका विरुवा रोपिएका जानकारि प्राप्त भएको छ । अभियानलार्इ निरन्तरता र सबैको साथको अपेक्षा गरिएको छ ।

22
57
256
प्रहरी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित गुनासोका लागि हटलाईन सेवा टेलिफोन नं. ०१-४४१०१४४ वा Short Code नं. १११३ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रहरी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित गुनासोका लागि हटलाईन सेवा टेलिफोन नं. ०१-४४१०१४४ वा Short Code नं. १११३ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

6
58
192

I would like to recognize the Nepal Government for its bold action against transport cartels, & appreciate the open support of the public on the issue. "Rule of law" is the backbone of democracy; hope the gov. works to end other cartels, too.

13
42
296
Next Page