#کار_فرما

Recommended

Check out Tumblr content for this tag: http://www.tumgir.com/tag/کار_فرما

Last Seen Tags

با قاطعیت اعلام میکنم بدبخت تر از پیمانکار جماعت نداریم #دارایی کونش میزازه #تامین_اجتماعی کونش میزاره #کار_فرما کونش میزاره #کارگر کونش میزاره #مردم فحشش میدن

0
0
0
🔔 سه شرط موفقیت در کسب و کار

#حدیث #روایت #کار #مهارت #امین #امانت #صاحب_کار #کار_فرما #نیازمند #کسب_و_کار #کسب #کار #اهل_فن

🔔 سه شرط موفقیت در کسب و کار #حدیث #روایت #کار #مهارت #امین #امانت #صاحب_کار #کار_فرما #نیازمند #کسب_و_کار #کسب #کار #اهل_فن

آقا ما یه #پروژه شروع کردیم؛ هر دفعه با #کار_فرما #جلسه میذاریم که بهمون درصدی شو حساب کنه نیاز های جدید روو می کنه. لعنتی اسمش فاز یکه!

0
0
0
Next Page