#என்_கண்ணையா

Here can be your content

Promote Yourself on Twipu

Promote Yourself on Twipu
தி.மு.கழக தலைவர் #தளபதியார் அவர்களை, தென்னக இரயில்வே மஸ்தூர் தொழிற்சங்க பொதுச்செயலாளர் #என்_கண்ணையா அவர்கள் தலைமையில் 5000
ரயில்வே தொழிலாளர்கள் #அண்ணா_அறிவாலயத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்...!
4

தி.மு.கழக தலைவர் #தளபதியார் அவர்களை, தென்னக இரயில்வே மஸ்தூர் தொழிற்சங்க பொதுச்செயலாளர் #என்_கண்ணையா அவர்கள் தலைமையில் 5000 ரயில்வே தொழிலாளர்கள் #அண்ணா_அறிவாலயத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்...!

Next Page