#SeneddIeuenctidCymru

Last Seen Tags

Mae'n wythnos brysur i staff #SeneddIeuenctidCymru wrth baratoi at y cyfarfod preswyl cyntaf. Elin Jones @yLlywydd sy'n edrych yn ôl ar y daith hyd yma a'r cyfnod cyffrous sydd o flaen Aelodau cyntaf erioed y Senedd Ieuenctid.

Heddiw yw #CareDay19 ac rydym yn falch o gael @VoicesFromCare a @NYASServices fel Partneriaid #SeneddIeuenctidCymru i sicrhau bod gan bobl ifanc hefo profiad gofal hefo llais! 😃🗣👍
2

Heddiw yw #CareDay19 ac rydym yn falch o gael @VoicesFromCare a @NYASServices fel Partneriaid #SeneddIeuenctidCymru i sicrhau bod gan bobl ifanc hefo profiad gofal hefo llais! 😃🗣👍

0
2
3
Diolch i Ifan Price ddaeth at aelodau’r Cyngor Ysgol heddiw i siarad am faterion lleol a chenedlaethol #SeneddIeuenctidCymru @SeneddIeuenctid @LlywodraethCym School council merting with the @WelshYouthParl representative.

Diolch i Ifan Price ddaeth at aelodau’r Cyngor Ysgol heddiw i siarad am faterion lleol a chenedlaethol #SeneddIeuenctidCymru @SeneddIeuenctid @LlywodraethCym School council merting with the @WelshYouthParl representative.

0
0
3

Quoted @SeneddIeuenctid

Mae'n #WythnosIechydMeddwlPlant a diwrnod #TimeToTalk ac mae pobl ifanc Cymru wedi dweud eu dweud. Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yw'r prif bwnc maen nhw'n dymuno gweld #SeneddIeuenctidCymru yn ei drafod. https://www.seneddieuenctid.cymru/blog/2019/2/4/iechyd-meddwl-ar-frig-rhestr-materion …

Edrych ymlaen at glywed barn aelodau #SeneddIeuenctidCymru ar hyn. Dengys tystiolaeth heb help effeithlon, bydd traean plant gydag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu angen triniaeth am broblemau iechyd meddwl pan fyddant yn oedolion.

Replying to @futuregencymru @mentrauiaith and 13 others

Byddai Cymru iachach ar gyfer pobl ifanc yn meddwl llai o straen arholiadau, Cymru’n sy’n rydd o blastig ddefnydd-sengl, mwy o gymorth iechyd meddyliol mewn ysgolion, a mynediad rhad ac am ddim i gampfeydd a chanolfanau hamdden ar gyfer pobl ifanc. #SeneddIeuenctidCymru

Mae'n #WythnosIechydMeddwlPlant a diwrnod #TimeToTalk ac mae pobl ifanc Cymru wedi dweud eu dweud. Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yw'r prif bwnc maen nhw'n dymuno gweld #SeneddIeuenctidCymru yn ei drafod.

"Mae rhai pobl yn dweud bod y stigma ynghylch problemau iechyd meddwl wedi diflannu. Yn bersonol, rwyf yn anghytuno â hyn." Ar ddiwrnod #TimetoTalk dyma Lloyd Mann, Aelod #SeneddIeuenctidCymru yn trafod pwysigrwydd siarad am iechyd meddwl o oedran ifanc.

Cyngor @ysgolardudwy yn cael cyfle heddiw i drafod materion lleol a chenedlaethol gyda @ifan_price #seneddieuenctidcymru | The school council had the opportunity today to discuss local and national issues with @ifan_price #welshyouthparliment – at Ysgol Ardudwy
3

Cyngor @ysgolardudwy yn cael cyfle heddiw i drafod materion lleol a chenedlaethol gyda @ifan_price #seneddieuenctidcymru | The school council had the opportunity today to discuss local and national issues with @ifan_price #welshyouthparliment – at Ysgol Ardudwy

0
1
2
Daeth Oliver, un o Aelodau #SeneddIeuenctidCymru dros @CarersTrustWal i'r Senedd heddiw i roi tystiolaeth i bwyllgor @seneddiechyd ar ei brofiadau fel gofalwr ifanc. Dyma fe'n sôn am bwysigrwydd ei rôl ar y Senedd Ieuenctid. #YoungCarersAwarenessDay

Daeth Oliver, un o Aelodau #SeneddIeuenctidCymru dros @CarersTrustWal i'r Senedd heddiw i roi tystiolaeth i bwyllgor @seneddiechyd ar ei brofiadau fel gofalwr ifanc. Dyma fe'n sôn am bwysigrwydd ei rôl ar y Senedd Ieuenctid. #YoungCarersAwarenessDay

0
9
24

🚌 - Trafnidiaeth Gyhoeddus 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - Diwylliant Cymru a'r Iaith Gymraeg 🚑 - Gofal Iechyd ♻️ - Sbwriel a Gwastraff Plastig 📚 - Y Cwricwlwm Pa faterion sy'n bwysig i ti? Paid â cholli dy gyfle i gael dylanwad ar waith #SeneddIeuenctidCymru

Replying to @SeneddIeuenctid

Roedd hi’n wych cyfarfod y criw brwdfrydig yma dydd Sadwrn, edrych ymlaen i weithio gyda nhw dros y 2 flynedd i ddod. Cofiwch mae gennych nes dydd Iau i ddweud be da chi’n meddwl dylai #SeneddIeuenctidCymru fod yn drafod http://surveymonkey.co.uk/r/YGL8CZQ 

Da oedd trafod gwaith @CynulliadCymru a #SeneddIeuenctidCymru gyda disgblion brwd Bl9 @ysgol_tryfan a @stjosephswxm wythnos diwethaf. Cofiwch! Mae angen i ni wybod pa bynciau sy'n bwysig i chi. Beth ydych chi am i Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru drafod?http://surveymonkey.co.uk/r/YGL8CZQ 

Da oedd trafod gwaith @CynulliadCymru a #SeneddIeuenctidCymru gyda disgblion brwd Bl9 @ysgol_tryfan a @stjosephswxm wythnos diwethaf. Cofiwch! Mae angen i ni wybod pa bynciau sy'n bwysig i chi. Beth ydych chi am i Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru drafod?

Wedi cael diwrnod anhygoel yn cyfarfod rhanbarthol cyntaf Aelodau @SeneddIeuenctid Gogledd Cymru heddiw - roedd pawb yn WYCH ac methu disgwl at y cyfarfod nesaf yn barod

#seneddieuenctidcymru #sicwyp

Wedi cael diwrnod anhygoel yn cyfarfod rhanbarthol cyntaf Aelodau @SeneddIeuenctid Gogledd Cymru heddiw - roedd pawb yn WYCH ac methu disgwl at y cyfarfod nesaf yn barod #seneddieuenctidcymru #sicwyp

0
1
8

Quoted @SeneddIeuenctid

Dyma nhw! Aelodau @SeneddIeuenctid Gogledd Cymru. Edych ymlaen at cael dod i’w adnabod heddiw ac i weithio hefo nhw yn y dwy flynedd diwethaf

Dyma nhw! Aelodau @SeneddIeuenctid Gogledd Cymru. Edych ymlaen at cael dod i’w adnabod heddiw ac i weithio hefo nhw yn y dwy flynedd diwethaf

Grêt i weld aelod o Fwrdd Syr IfanC yn y grwp yn fan hyn. Llongyfarchiadau @ttalulahthomas ac i bawb arall yn #seneddieuenctidcymru

Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb yn cyfarfod rhanbarthol cyntaf @SeneddIeuenctid gogledd Cymru heddiw #seneddieuenctidcymru

Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb yn cyfarfod rhanbarthol cyntaf @SeneddIeuenctid gogledd Cymru heddiw #seneddieuenctidcymru

0
3
13

Quoted @SeneddIeuenctid

Wythnos wedi hedfan ers i ni baratoi i gwrdd ag Aelodau Canolbarth a Gorllewin Cymru a Dwyrain De Cymru am y tro cyntaf. Eich tro chi nesa' Gogledd Cymru a Gorllewin De Cymru!! Welwn ni chi fory 😆

Wythnos wedi hedfan ers i ni baratoi i gwrdd ag Aelodau Canolbarth a Gorllewin Cymru a Dwyrain De Cymru am y tro cyntaf.

Eich tro chi nesa' Gogledd Cymru a  Gorllewin De Cymru!!  

Welwn ni chi fory 😆

Edrych mlaen at cael cyfarfod pawb yfory #seneddieuenctidcymru #sicwyp 😁😁

The South Wales Argus, 22.01.2019🙌 #SeneddIeuenctidCymru #WelshYouthParliament🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

The South Wales Argus, 22.01.2019🙌 #SeneddIeuenctidCymru #WelshYouthParliament🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

0
0
4
Fis nesaf, bydd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru yn cadw seddi’r Aelodau Cynulliad yn gynnes yn y Siambr. Am fraint! Dyma nhw’n paratoi i annerch yr holl Aelodau ac @yLlywydd yn y cyfarfod llawn. #seneddieuenctidcymru
2

Fis nesaf, bydd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru yn cadw seddi’r Aelodau Cynulliad yn gynnes yn y Siambr. Am fraint! Dyma nhw’n paratoi i annerch yr holl Aelodau ac @yLlywydd yn y cyfarfod llawn. #seneddieuenctidcymru

0
1
10
Diolch o galon i @JBryantWales a @JGriffithsLab am ddod i gyfarfod ag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru heddiw. Dyma ddechrau ar y daith o gydweithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc Cymru wrth wraidd penderfyniadau’r Senedd. #seneddieuenctidcymru
2

Diolch o galon i @JBryantWales a @JGriffithsLab am ddod i gyfarfod ag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru heddiw. Dyma ddechrau ar y daith o gydweithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc Cymru wrth wraidd penderfyniadau’r Senedd. #seneddieuenctidcymru

0
0
11
Next Page