#güzelkelimeler

Here can be your content

Promote Yourself on Twipu

Promote Yourself on Twipu
#GününKelimesi #abıhayat : Efsâneye göre yalnız Hızır’ın içtiği, içeni ölümsüz kılan su, ebedî hayat suyu, bengi su. [mec.] Cana can katan, ferahlık veren şey. [tas.] İnsanı ölümsüz kılan gerçek aşk ve ilm-i ledün. [ed.] çok güzel ifâde, lâtif söz, letâfet

#güzelkelimeler

#GününKelimesi #abıhayat : Efsâneye göre yalnız Hızır’ın içtiği, içeni ölümsüz kılan su, ebedî hayat suyu, bengi su. [mec.] Cana can katan, ferahlık veren şey. [tas.] İnsanı ölümsüz kılan gerçek aşk ve ilm-i ledün. [ed.] çok güzel ifâde, lâtif söz, letâfet #güzelkelimeler

2
11
122
Günün Kelimesi #şefkat : Koruma, acıma ve esirgeme duygusu ile karışık olan sevgi, sevecenlik. İçten ve karşılıksız merhamet.

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #şefkat : Koruma, acıma ve esirgeme duygusu ile karışık olan sevgi, sevecenlik. İçten ve karşılıksız merhamet. ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #hasret : Ayrı kalınan veya elden kaçırılan bir şeye karşı duyulan istek, tekrar görme ve kavuşma arzusu, özleyiş, özlem, iştiyak

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #hasret : Ayrı kalınan veya elden kaçırılan bir şeye karşı duyulan istek, tekrar görme ve kavuşma arzusu, özleyiş, özlem, iştiyak ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

1
17
131
#GününKelimesi #zafer : Büyük gayret ve emek netîcesinde elde edilen başarılı sonuç. gālibiyet, utku, nusret. Başarma. Muvaffak olma.

________
#güzelkelimeler
#millitakım #galibiyet #türkiye

#GününKelimesi #zafer : Büyük gayret ve emek netîcesinde elde edilen başarılı sonuç. gālibiyet, utku, nusret. Başarma. Muvaffak olma. ________ #güzelkelimeler #millitakım #galibiyet #türkiye

Günün Kelimesi #tevekkül : Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme” mânasına gelir.

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #tevekkül : Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme” mânasına gelir. ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

0
23
213
Günün Kelimesi #şükür : Verdiği nîmetler için Allah’a karşı duyulan minneti dile getirme. Teşekkür, iyilik bilme

----------------
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #şükür : Verdiği nîmetler için Allah’a karşı duyulan minneti dile getirme. Teşekkür, iyilik bilme ---------------- #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

2
34
207
Günün Kelimesi #zarif : Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edâsı hoş olan, hoşa giden. (Söz, konuşma, üslûp için) Karşısındakini incitmeyen, yumuşak, ince ve nükteli. Nazik, narin.

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #zarif : Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edâsı hoş olan, hoşa giden. (Söz, konuşma, üslûp için) Karşısındakini incitmeyen, yumuşak, ince ve nükteli. Nazik, narin. ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

2
21
198

Sabahattin Ali'nin dediği gibi; Kendimi bir balkondan aşağı daha rahat bırakabilirim, bir insana bırakmaktansa. Öyle çok korkuyorum insandan.. #kelime #güzelkelimeler #iyigeceler #CumamızMubarekOlsun

0
0
1
Günün Kelimesi #cömert : Kendine âit şeyleri kolaylıkla verebilen, ikram edebilen, vermekten kaçınmayan, eli açık (kimse), kerim, semih, bonkör... mec. Verimli, bol bol veren

-----------------
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #cömert : Kendine âit şeyleri kolaylıkla verebilen, ikram edebilen, vermekten kaçınmayan, eli açık (kimse), kerim, semih, bonkör... mec. Verimli, bol bol veren ----------------- #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #îtimat : Güvenme, emniyet etme, güven, emniyet, inanma ...

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #îtimat : Güvenme, emniyet etme, güven, emniyet, inanma ... ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #muştu : Sevindiren haber, sava, sevindirici haber, müjde, erim, beşaret.

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime #müjde #arefe #bayram

Günün Kelimesi #muştu : Sevindiren haber, sava, sevindirici haber, müjde, erim, beşaret. ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime #müjde #arefe #bayram

1
17
113
Günün Kelimesi #furkan : Zafer kazanan, fetheden, açan (kimse). İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #furkan : Zafer kazanan, fetheden, açan (kimse). İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

0
19
132
Cuma Günümüz ve Kadir Gecemiz Hakkımızda Hayırlara Vesile olsun. 

_________________  ______________
[#HayırlıCumalar] [#KadirGecesi]
________________________________
#GüzelGünler #GüzelGeceler
#Güzelkelimeler #1001kelime

Cuma Günümüz ve Kadir Gecemiz Hakkımızda Hayırlara Vesile olsun. _________________ ______________ [#HayırlıCumalar] [#KadirGecesi] ________________________________ #GüzelGünler #GüzelGeceler #Güzelkelimeler #1001kelime

2
21
134
Günün Kelimesi #hemhâl : Aynı halde olan, Aynı derdi çeken, durumları birbirine benzeyen, haldaş ...

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #1001kelime #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #hemhâl : Aynı halde olan, Aynı derdi çeken, durumları birbirine benzeyen, haldaş ... ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #1001kelime #lugat #sözlük #kelime

4
28
216
Günün Kelimesi #fâtih : Zafer kazanan, fetheden, açan (kimse). İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi
#29Mayıs1453 #Fetih1453 #fetih

Günün Kelimesi #fâtih : Zafer kazanan, fetheden, açan (kimse). İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #29Mayıs1453 #Fetih1453 #fetih

2
28
160
Günün Kelimesi #salih : Dînin emrettiği hususlara uygun davranan, iyi amel sâhibi, günah işlemekten kaçınan (kimse) Elverişli, uygun, yarar

________
#güzelkelimeler #gününkelimes. #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #salih : Dînin emrettiği hususlara uygun davranan, iyi amel sâhibi, günah işlemekten kaçınan (kimse) Elverişli, uygun, yarar ________ #güzelkelimeler #gününkelimes. #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #hüsnüzan : Bir kimse hakkında iyi ve güzel kanâat besleme, iyi fikir besleme. Güzel düşünme.

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #hüsnüzan : Bir kimse hakkında iyi ve güzel kanâat besleme, iyi fikir besleme. Güzel düşünme. ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

0
21
181
Günün Kelimesi #hüzün : Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin elden  kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden duyulan tasa, üzüntü, gam, keder

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #hüzün : Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin elden  kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden duyulan tasa, üzüntü, gam, keder ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

0
15
135
Günün Kelimesi #şeref : Bir kimseye gösterilen saygının dayandığı mânevî yücelik, mânevî ululuk, onur, haysiyet ... Fazîlet, cesaret vb. üstün niteliklerle kazanılmış iyi şöhret

________
#güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

Günün Kelimesi #şeref : Bir kimseye gösterilen saygının dayandığı mânevî yücelik, mânevî ululuk, onur, haysiyet ... Fazîlet, cesaret vb. üstün niteliklerle kazanılmış iyi şöhret ________ #güzelkelimeler #gününkelimesi #lugat #sözlük #kelime

0
10
103
Next Page