#ngivele

Here can be your content

Promote Yourself on Twipu

Promote Yourself on Twipu
#ngivele ngingabe ngisaz ngempela..... 😕😕

#ngivele ngingabe ngisaz ngempela..... 😕😕

Bakhulumile oMama izolo,safunda sonke ebesikhona...Knimama nje ohlale kakhulu kuthina bafana.. #Ngivele ngath..mmm sekungath manje.waze wahleka omunye womama amebengaphambi kwami Loop #King somNala

0
0
0
Mayo
2 years ago

Replying to @FootballFunnnys @geniusfootball

#Ngivele ngiyeke ispano sakho...😂😂ayas

0
0
0

HHAYI ngoba bethanda kukhuluma , baxakwa into evelile í ½í¸� í ½í¸� #NGIVELE í ½í¸�

0
0
0

#ngivele ngaphelelwa nje buka lapha

0
0
0
Woooow I m kardashian nyc #ngivele ngabona kuth ngi tops #zwana nam zoba sezintweni lolest

Woooow I m kardashian nyc #ngivele ngabona kuth ngi tops #zwana nam zoba sezintweni lolest

When someone just texts you "lol" o.O o.O o.O o.O #Ngivele ngingazi

0
0
0

ibambe laphokeeeeeeeeeeeeeeee #ngivele ngobhozo #ngibhudakuleyondawooooooi @bheka mchunu

0
0
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

2
0
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

0
0
0

#Ngivele ngavedeoriser ngefoni #finale *aycha excelile ntombi * ngyohlala ngikbuka efonini.... *loool* keep up the good wok @NomzamoMbatha

0
0
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

1
0
0

Uma umuntu ezifaka yena enkingeni kodwa asole abantu abangazi lutho. Lufeziwe from Mariannhill RT @VumaFM: #Ngivele ngingabe ngsazi mina...

0
1
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

5
0
0

Ngisiza kona kunjalo-ke mina RT "@VumaFM: #Ngivele ngingabe ngsazi ke mina...umuntu ongakwazi ukubonga hay ngvele ngingabe ngisazi."

0
0
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi ke mina...umuntu ongakwazi ukubonga hay ngvele ngingabe ngisazi.

1
0
0

Umuntu ekuzondela into oyiyona..."@VumaFM: #Ngivele ngibuye ngingabe ngsazi uma..."

0
0
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngibuye ngingabe ngsazi uma...

1
0
0
Vuma FM
5 years ago

Sawbona #Phola @TeddyXaba uphinde ufudumale #Ngivele ngingabe ngsazi uma...

0
0
0
Vuma FM
5 years ago

#Ngivele ngbuye ngingabengsazi,Kusuke sekwenzenjani ngempela uma sekushiwo kanje?

0
0
0
Next Page