Farming Connect

Farming Connect

@FarmingConnect

Followers4.8K
Following1.1K

Cefnogi Ffermwyr a Choedwigwyr ledled Cymru. http://www.llyw.cymru/cyswlltffe Supporting Farmers across Wales. http://www.gov.wales/farmingconnect

Joined on September 06, 2011

Here can be your content

Promote Yourself on Twipu

Promote Yourself on Twipu
Statistics

We looked inside some of the tweets by @FarmingConnect and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
8 hours
Average replies
0
Average retweets
12
Average likes
14
Tweets with photos
55 / 100
Tweets with videos
5 / 100
Tweets with links
0 / 100

Quoted @PrecisionGraze

Very impressed today, new tech applied perfectly; pedometers on cows detect heat, herd move daily to fresh grass through race, cows to be served auto drafted using EID, AI’ed in crate then join group. Super low stress, efficient labour. Awesome job Geraint and Guto Johns 👍🐄

Very impressed today, new tech applied perfectly; pedometers on cows detect heat, herd move daily to fresh grass through race, cows to be served auto drafted using EID, AI’ed in crate then join group.  Super low stress, efficient labour.  Awesome job Geraint and Guto Johns 👍🐄

Excellent meeting with @FarmingConnect discussion group at Ty Mawr. Thanks to Geraint John for hosting and to @PrecisionGraze for his input. Showing great potential of how grazing infrastructure and technology can improve performance and secure a future to the suckler herd.

A week to go before the 2019 Royal Welsh Show. Are you attending the show? Remember to call by the Farming Connect for a cup of tea and a chat with the staff who will be able to share information about the projects available. #Sioe19 #RWS100 🐖🐔🐴🐄🐑🌳

A week to go before the 2019 Royal Welsh Show. Are you attending the show? Remember to call by the Farming Connect for a cup of tea and a chat with the staff who will be able to share information about the projects available. #Sioe19 #RWS100 🐖🐔🐴🐄🐑🌳

Wythnos i fynd tan Sioe Frenhinol Cymru 2019. Ydych chi’n mynd i’r sioe? Cofiwch alw heibio stondin Cyswllt Ffermio am baned a sgwrs gydag aelod o staff a fydd yn gallu rhannu gwybodaeth am holl brosiectau’r cynllun. #Sioe19 #RWS100 🐖🐄🐴🐑🐔🌳

Wythnos i fynd tan Sioe Frenhinol Cymru 2019. Ydych chi’n mynd i’r sioe? Cofiwch alw heibio stondin Cyswllt Ffermio am baned a sgwrs gydag aelod o staff a fydd yn gallu rhannu gwybodaeth am holl brosiectau’r cynllun. #Sioe19 #RWS100 🐖🐄🐴🐑🐔🌳

Heddiw yw’r diwrnod….Amser i newid - dim esgeulustod. Dim esgusodion. ❗️ #WythnosDiogelwchFferm

Today’s the day…Time to change – No shortcuts. No excuses. ❗️ #FarmSafteyWeek

@yellowwelliesuk

Heddiw yw’r diwrnod….Amser i newid - dim esgeulustod. Dim esgusodion. ❗️ #WythnosDiogelwchFferm Today’s the day…Time to change – No shortcuts. No excuses. ❗️ #FarmSafteyWeek @yellowwelliesuk

We are immensely proud to share our new hero film titled Mud, Sweat & Tears.

Please take 2 minutes out of your day to watch this video and please share with your own crowd 💛 #FarmSafetyWeek

We are immensely proud to share our new hero film titled Mud, Sweat & Tears. Please take 2 minutes out of your day to watch this video and please share with your own crowd 💛 #FarmSafetyWeek

7
203
231

Remember @GwenynGruff and Jim Ellis, Plas Gwyn Boutique Self Catering, will be sharing their tips for setting up a successful new diversification enterprise at our diversification events this week! To book your space head over to the website now -

0
2
2

Cofiwch bydd @GwenynGruff a Jim Ellis, Plas Gwyn Boutique Self Catering, Pwllheli yn rhannu eu hawgrymiadau ar sut i sefydlu menter arallgyfeirio newydd, llwyddiannus yn ein digwyddiadau arallgyfeirio wythnos hyn! I archebu eich lle ewch i’r wefan –

0
1
2
Kate Phillips highlights benefits of multi species lays for lamb finishing. “When weaning, you should consider feed availability on farm, ewe body condition and lamb growth rates. If growing at 200g per day or less, they should be weaned and moved on to better quality grazing.”

Kate Phillips highlights benefits of multi species lays for lamb finishing. “When weaning, you should consider feed availability on farm, ewe body condition and lamb growth rates. If growing at 200g per day or less, they should be weaned and moved on to better quality grazing.”

Bu Kate Phillips yn amlygu buddion defnyddio wyndwnnydd aml rywogaeth i orffen ŵyn. “Wrth ddyfnu, dylid ystyried y maeth ar gael ar y fferm, sgôr corff y mamogiaid a graddfa tyfu’r ŵyn. Os yn tyfu ar raddfa lai nag 200g y diwrnod dylid eu dyfnu a'u symud i borfa o ansawdd gwell”

Bu Kate Phillips yn amlygu buddion defnyddio wyndwnnydd aml rywogaeth i orffen ŵyn. “Wrth ddyfnu, dylid ystyried y maeth ar gael ar y fferm, sgôr corff y mamogiaid a graddfa tyfu’r ŵyn. Os yn tyfu ar raddfa lai nag 200g y diwrnod dylid eu dyfnu a'u symud i borfa o ansawdd gwell”

Attending Innovation and Diversification Wales in September are @potterspoultry @moocallsensors and @waterpoweredtek Over the next few weeks further tradestands and guest spekers will be announced. Follow @InnDivCymru for the latest information. http://ow.ly/LfR850uXt3l 

0
3
5

Yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru ym mis Medi fydd @potterspoultry @moocallsensors a @waterpoweredtek Dros yr wythnosau nesaf bydd mwy o'r stodinau a siaradwyr yn cael eu cyhoeddi. Cofiwch ddilyn @InnDivCymru am yr holl wybodaeth ddiweddaraf. http://ow.ly/CON950uXsMO 

0
2
3
Bydd @NaturalFarma1 yn ymuno â ni yn Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Dewch i ddysgu am Asid Humic, cynnyrch naturiol a ddefnyddir mewn meddygaeth ddynol am filoedd o flynyddoedd ac sydd bellach ar gael yn fasnachol i dda byw er mwyn cynyddu proffidioldeb ac iechyd anifeiliaid

Bydd @NaturalFarma1 yn ymuno â ni yn Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Dewch i ddysgu am Asid Humic, cynnyrch naturiol a ddefnyddir mewn meddygaeth ddynol am filoedd o flynyddoedd ac sydd bellach ar gael yn fasnachol i dda byw er mwyn cynyddu proffidioldeb ac iechyd anifeiliaid

Joining us at Innovation & Diversification Wales will be @NaturalFarma1. Visit Natural Farma to learn about Humic Acid, a natural product used in human medicine for thousands of years and now commercially available for livestock to increase profitability and animal health

Joining us at Innovation & Diversification Wales will be @NaturalFarma1. Visit Natural Farma to learn about Humic Acid, a natural product used in human medicine for thousands of years and now commercially available for livestock to increase profitability and animal health

🌱Prosiect Porfa Cymru | Welsh Pasture Project🌱 Mae data newydd wedi cael eu ychwanegu i sawl un o'n ffermydd Prosiect Porfa Cymru! Cliciwch isod i'w gweld👇 New data has been added to many of out Welsh Pasture Project farms! Click to see the latest👇 https://bit.ly/2GtKngJ 

0
0
0

Taking place on the 26th of September at the @royalwelshshow, Innovation and Diversification Wales is a free event for visitors. To register your place head to the @_businesswales / @FarmingConnect website💡💻📲

0
8
8

Ar y 26ain o Fedi ar Faes y Sioe Llanelwedd, mae Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru yn ddigwyddiad am ddim ar gyfer ymwelwyr. I gofrestru eich lle ewch i wefan @_busnescymru @FarmingConnect 💡💻📲

0
1
3
FECPAK
8 days ago
The Parasite Management Program with @FarmingConnect is a great resource to see the outcomes of routine FEC. 10 Focus sites in Wales are using the FECPAK G2 and the results and outcomes are shared here.  Keep an eye for updates as the project develops. 

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/parasite-management-project …

The Parasite Management Program with @FarmingConnect is a great resource to see the outcomes of routine FEC. 10 Focus sites in Wales are using the FECPAK G2 and the results and outcomes are shared here. Keep an eye for updates as the project develops. https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/parasite-management-project …

FEC test update – Although most June testing was completed within a high-risk period of wet & warm weather, the FEC results show plenty of variation between and within farms. #SCOPS
For the full June report see👉https://bit.ly/2Xudju9 

FEC test update – Although most June testing was completed within a high-risk period of wet & warm weather, the FEC results show plenty of variation between and within farms. #SCOPS For the full June report see👉https://bit.ly/2Xudju9 

Diweddariad prawf FEC - Er cafodd profion Mis Mehefin eu cwblhau mewn cyfnod risg-uchel gyda’r tywydd yn gynnes ac yn wlyb, mae’r canlyniadau FEC yn dangos digon o amrywiaeth rhwng ac o fewn y ffermydd. #SCOPS 
Gwelir adroddiad llawn Mehefin yma👉 https://bit.ly/2Xudju9 

Diweddariad prawf FEC - Er cafodd profion Mis Mehefin eu cwblhau mewn cyfnod risg-uchel gyda’r tywydd yn gynnes ac yn wlyb, mae’r canlyniadau FEC yn dangos digon o amrywiaeth rhwng ac o fewn y ffermydd. #SCOPS Gwelir adroddiad llawn Mehefin yma👉 https://bit.ly/2Xudju9 

Are you aware of the daily dangers farmers come across? Next week it’s #FarmSafetyWeek and key safety messages will be highlighted throughout the week. @yellowwelliesuk

Are you aware of the daily dangers farmers come across? Next week it’s #FarmSafetyWeek and key safety messages will be highlighted throughout the week. @yellowwelliesuk

Next Page