เราที่ลงสแนปบ่นขิงข่าอากาศตับจะแตก meanwhile เพื่อนนอร์เวย์ก็ลงสแนปขึ้นเขาเล่นสกีอย่างสนุกสนาน บันเทิงฉิบหาย