#திகழும்

#அனுகுமுறையில் தெரிந்துவிடும் ஆவடியில் #பண்புள்ள #அரசியல்வாதி #யார் என்று #நோ்மை,#துணிச்சல், #அரவணைப்பு என #பன்முக_பண்புகள் கொண்ட #நல்ல மனிதராக #திகழும் அமைச்சர் திரு @mafoikprajan அவர்கள் என்றென்றும் மாண்புமிகு #அம்மா அவர்களின் அருளாசியுடன் கழக #ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் வழியில்.. https://t.co/aCQNWJbRuh

இன்னும் சில #தினங்களில் #கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக #திருவள்ளூர்
#திகழும் -
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர்
திரு @mafoikprajan அவர்கள் #நம்பிக்கை.....

@CMOTamilNadu @OfficeOfOPS  @AdmkTvrlWest @RCDeenadhayalan @AIADMKOfficial @AIADMKITWINGOFL https://t.co/L6lsNZZi6Z

இன்னும் சில #தினங்களில் #கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக #திருவள்ளூர் #திகழும் - தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு @mafoikprajan அவர்கள் #நம்பிக்கை..... @CMOTamilNadu @OfficeOfOPS @AdmkTvrlWest @RCDeenadhayalan @AIADMKOfficial @AIADMKITWINGOFL https://t.co/L6lsNZZi6Z

இன்னும் சில #தினங்களில் #கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக #திருவள்ளூர்
#திகழும் -
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர்
திரு @mafoikprajan அவர்கள் #நம்பிக்கை.....

@CMOTamilNadu @OfficeOfOPS @MaruthuAlaguraj @RamaAIADMK @RCDeenadhayalan @AIADMKOfficial @AIADMKITWINGOFL https://t.co/Rwzi805GeB

இன்னும் சில #தினங்களில் #கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக #திருவள்ளூர் #திகழும் - தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு @mafoikprajan அவர்கள் #நம்பிக்கை..... @CMOTamilNadu @OfficeOfOPS @MaruthuAlaguraj @RamaAIADMK @RCDeenadhayalan @AIADMKOfficial @AIADMKITWINGOFL https://t.co/Rwzi805GeB

வானுயர்ந்து மண்ணில் வாழும் #வாழை இரகம்!

#மலைக்கோட்டை மண்ணின் மணிமகுடமாய் #திகழும் தேசிய 🍌 வாழை #ஆராய்ச்சி மையம்!

#முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வாழை இரகங்கள் கொண்ட #கண்காட்சி!

#விவசாய_பெருங்குடி மக்கள் & பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்த #வாழைத்தார்_கண்காட்சி 2020!

#திருச்சிராப்பள்ளி https://t.co/yUlHC7Bv44
3

வானுயர்ந்து மண்ணில் வாழும் #வாழை இரகம்! #மலைக்கோட்டை மண்ணின் மணிமகுடமாய் #திகழும் தேசிய 🍌 வாழை #ஆராய்ச்சி மையம்! #முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வாழை இரகங்கள் கொண்ட #கண்காட்சி! #விவசாய_பெருங்குடி மக்கள் & பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்த #வாழைத்தார்_கண்காட்சி 2020! #திருச்சிராப்பள்ளி https://t.co/yUlHC7Bv44

Next Page