#เกลียดภาษาสก๊อย

Here can be your content

Promote Yourself on Twipu

Promote Yourself on Twipu

กูเรียกคนที่ใช้ #ภาษาสก๊อย ว่า "อีวิบัติจัง" สก๊อยอย่าสาระแนนะคะ #เกลียดภาษาสก๊อย

0
1
0

เมิ๋ล คำเหี้ยนี่อ่านว่าไรหรอ #เกลียดภาษาสก๊อย

0
0
0
Next Page