#güzelkelimeler

#GününKelimesi #kelâm : Tek kelime veya kelimelerden meydana gelmiş söz, ifâde. Söyleyiş, söyleme. Dini esaslarından bahseden, bu esasları aklî ve naklî delillerle İslâm inançlarına uygun olarak ispat etmeyi amaç edinen ilim, ilm-i kelâm.

#güzelkelimeler https://t.co/sejfcZLqL1

#GününKelimesi #kelâm : Tek kelime veya kelimelerden meydana gelmiş söz, ifâde. Söyleyiş, söyleme. Dini esaslarından bahseden, bu esasları aklî ve naklî delillerle İslâm inançlarına uygun olarak ispat etmeyi amaç edinen ilim, ilm-i kelâm. #güzelkelimeler https://t.co/sejfcZLqL1

#GününKelimesi #derman : İlâç, şifâ, devâ, çâre. Hal yolu, çıkış yolu. Kuvvet, güç, mecal, tâkat.

#güzelkelimeler https://t.co/Q7roEevljY

#GününKelimesi #derman : İlâç, şifâ, devâ, çâre. Hal yolu, çıkış yolu. Kuvvet, güç, mecal, tâkat. #güzelkelimeler https://t.co/Q7roEevljY

Günün Kelimesi #hikmet: Hakîmlik, bilgelik, felsefe, Hak ve hakîkate uygun, kısave mânâlı söz, gizli sebep. Cenâbı Hakk’ın her şeyi yerli yerince yaratma, her şeyi lâyık olduğu yere koyma sırrı, insanlar tarafından anlaşılamayan gizli amacı

[#GüzelKelimeler #gününkelimesi] https://t.co/C7G8JbxMH4

Günün Kelimesi #hikmet: Hakîmlik, bilgelik, felsefe, Hak ve hakîkate uygun, kısave mânâlı söz, gizli sebep. Cenâbı Hakk’ın her şeyi yerli yerince yaratma, her şeyi lâyık olduğu yere koyma sırrı, insanlar tarafından anlaşılamayan gizli amacı [#GüzelKelimeler #gününkelimesi] https://t.co/C7G8JbxMH4

Günün Kelimesi #muhabbet : Sevgi, Aşk, Sevdâ, Dostluk, Bağlılık, Sohbet, Yârenlik, Ahbaplık ...

[#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/Eq7mnhs1pB

Günün Kelimesi #muhabbet : Sevgi, Aşk, Sevdâ, Dostluk, Bağlılık, Sohbet, Yârenlik, Ahbaplık ... [#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/Eq7mnhs1pB

#GününKelimesi #şefkat : Koruma, acıma ve esirgeme duygusu ile karışık olan sevgi, sevecenlik. İçten ve karşılıksız merhamet.

[#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/H3E6os1zJo

#GününKelimesi #şefkat : Koruma, acıma ve esirgeme duygusu ile karışık olan sevgi, sevecenlik. İçten ve karşılıksız merhamet. [#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/H3E6os1zJo

#GününKelimesi #zarif : Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edâsı hoş olan hoşa giden. (Söz, konuşma, üslûp için) Karşısındakini incitmeyen, yumuşak, ince ve nükteli. Nazik, narin.

[#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/sVPJ7FcDBK

#GününKelimesi #zarif : Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edâsı hoş olan hoşa giden. (Söz, konuşma, üslûp için) Karşısındakini incitmeyen, yumuşak, ince ve nükteli. Nazik, narin. [#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/sVPJ7FcDBK

#GününKelimesi #müşfik : Şefkat gösteren, şefkatli, merhametli, sevecen.

 #müşfikâne : Müşfik bir kimseye yakışır tarzda, Müşfik olana lâyık surette şefkatle.

[#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/H2exh0wO2E

#GününKelimesi #müşfik : Şefkat gösteren, şefkatli, merhametli, sevecen. #müşfikâne : Müşfik bir kimseye yakışır tarzda, Müşfik olana lâyık surette şefkatle. [#güzelkelimeler | #gününkelimesi] https://t.co/H2exh0wO2E

#GününKelimesi #huşû: Varlığının farkında olamayacak derecede kendini karşısında bulunduğu şeyin heybet ve câzibesine kaptırma. Alçak gönüllülük gösterme, tevâzu

__________________
#GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/cYayirbuNP

#GününKelimesi #huşû: Varlığının farkında olamayacak derecede kendini karşısında bulunduğu şeyin heybet ve câzibesine kaptırma. Alçak gönüllülük gösterme, tevâzu __________________ #GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/cYayirbuNP

#GününKelimesi #fetih: açma, yol gösterme, hüküm verme, galibiyet ve zafere ulaştırma

__________________
#GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/BkjDTXQ2j2

#GününKelimesi #fetih: açma, yol gösterme, hüküm verme, galibiyet ve zafere ulaştırma __________________ #GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/BkjDTXQ2j2

#GününKelimesi #teveccüh: Yakınlık duyma, hoşlanma, beğenme, iltifat. Bir tarafa doğru yönelme, doğrulma. [tasavvuf.] Râbıta yoluyle gönlünü bağlama, kalben Hakk’a ve mürşide yönelme.

__________________
#GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/U5aZWUhosy

#GününKelimesi #teveccüh: Yakınlık duyma, hoşlanma, beğenme, iltifat. Bir tarafa doğru yönelme, doğrulma. [tasavvuf.] Râbıta yoluyle gönlünü bağlama, kalben Hakk’a ve mürşide yönelme. __________________ #GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/U5aZWUhosy

#GününKelimesi #vakur : Ağırbaşlı, şerefli, onurlu, temkinli. İzzetli, vakarlı.

__________________
#GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/tuhnDBKpLN

#GününKelimesi #vakur : Ağırbaşlı, şerefli, onurlu, temkinli. İzzetli, vakarlı. __________________ #GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/tuhnDBKpLN

#GününKelimesi #fâzıl : Ahlâkı, ilmi ve sâhip olduğu meziyetler bakımından üstün (kimse), fazîlet sâhibi, erdemli, fazîletli.

__________________
#GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/IfrsE73YDT

#GününKelimesi #fâzıl : Ahlâkı, ilmi ve sâhip olduğu meziyetler bakımından üstün (kimse), fazîlet sâhibi, erdemli, fazîletli. __________________ #GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/IfrsE73YDT

#GününKelimesi #Necip #Necib :Soylu, asil, temiz. Soyu ve nesli temiz, aslı kerim olan. Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı.

__________________
#GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/8zcGcRwENb

#GününKelimesi #Necip #Necib :Soylu, asil, temiz. Soyu ve nesli temiz, aslı kerim olan. Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı. __________________ #GüzelKelimeler #GününKelimesi https://t.co/8zcGcRwENb

Günün Kelimesi #arefe : Önemli bir gün veya olaydan önceki gün veya zaman. Bayramdan bir önceki gün.

[#güzelkelimeler #gününkelimesi] https://t.co/zt4Hh3jLyQ

Günün Kelimesi #arefe : Önemli bir gün veya olaydan önceki gün veya zaman. Bayramdan bir önceki gün. [#güzelkelimeler #gününkelimesi] https://t.co/zt4Hh3jLyQ

Next Page