#ngivele

@NVMcKenzie akuvukeki ngisidla engubeni isidlo sasekuseni #ngivele ngekhanda

@coco_thando #ngivele ngingabe ngisaz ngempela..... 😕😕 https://t.co/kqTtnFK1h5

@coco_thando #ngivele ngingabe ngisaz ngempela..... 😕😕 https://t.co/kqTtnFK1h5

Bakhulumile oMama izolo,safunda sonke ebesikhona...Knimama nje ohlale kakhulu kuthina bafana.. #Ngivele ngath..mmm sekungath manje.waze wahleka omunye womama amebengaphambi kwami Loop #King somNala

Mayo
3 years ago

@GeniusFootball #Ngivele ngiyeke ispano sakho...😂😂ayas

HHAYI ngoba bethanda kukhuluma , baxakwa into evelile í ½í¸� í ½í¸� #NGIVELE í ½í¸�

#ngivele ngaphelelwa nje buka lapha

Woooow I m kardashian nyc #ngivele ngabona kuth ngi tops #zwana nam zoba sezintweni lolest http://t.co/7ZIZ2hQMeJ

Woooow I m kardashian nyc #ngivele ngabona kuth ngi tops #zwana nam zoba sezintweni lolest http://t.co/7ZIZ2hQMeJ

When someone just texts you "lol" o.O o.O o.O o.O #Ngivele ngingazi

ibambe laphokeeeeeeeeeeeeeeee #ngivele ngobhozo #ngibhudakuleyondawooooooi @bheka mchunu

Vuma FM
6 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

Vuma FM
6 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

#Ngivele ngavedeoriser ngefoni #finale *aycha excelile ntombi * ngyohlala ngikbuka efonini.... *loool* keep up the good wok @NomzamoMbatha

@VumaFM #Ngivele ngingabe ngsazi mina umuntu mekusukela nje athi uyazitshela eqala nje ukukubona :-|

Vuma FM
6 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

Uma umuntu ezifaka yena enkingeni kodwa asole abantu abangazi lutho. Lufeziwe from Mariannhill RT @VumaFM: #Ngivele ngingabe ngsazi mina...

Vuma FM
6 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi mina...

Ngisiza kona kunjalo-ke mina RT "@VumaFM: #Ngivele ngingabe ngsazi ke mina...umuntu ongakwazi ukubonga hay ngvele ngingabe ngisazi."

Vuma FM
6 years ago

#Ngivele ngingabe ngsazi ke mina...umuntu ongakwazi ukubonga hay ngvele ngingabe ngisazi.

Umuntu ekuzondela into oyiyona..."@VumaFM: #Ngivele ngibuye ngingabe ngsazi uma..."

Vuma FM
6 years ago

#Ngivele ngibuye ngingabe ngsazi uma...

Next Page